210 9352414

Ενεργειακός επιθεωρητής

Ενταχθείτε στο Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ!

Περιγραφή θέσης​

Ενεργειακή επιθεώρηση, μελέτη, προτάσεις και υποβολή εκθέσεων ενεργειακής απόδοσης.

Ως ενεργειακός επιθεωρητής θα καθοδηγείτε και θα προτείνετε στους ενδιαφερόμενους πελάτες τεχνικές λύσεις που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή θωράκιση του χώρου τους αλλά και στην αναβάθμιση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

O ρόλος σας δεν περιορίζεται στην πραγματοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Θα είστε υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με εντοπισμένα προβλήματα ή θέματα ανησυχίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και την υποβολή εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς.

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο μηχανικού, αρχιτεκτονικής ή συναφούς τομέα

Διπλωματούχος Μηχανικός προερχόμενος από τις πανεπιστημιακές σχολές πενταετούς εκπαίδευσης και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός προερχόμενος από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών που να έχετε όμως αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

2. Γνώση των οικοδομικών κανονισμών και απαιτήσεων

Καλή γνώση των οικοδομικών κανονισμών, των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης των οικοδομικών υλικών.

3. Εγγεγραμμένος στα σχετικά μητρώα του ΥΠΕΚΑ

4. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Τι σας προσφέρουμε​

Ανταμείβουμε την αφοσίωση και εργατικότητά σας​.

Χρειαζόμαστε συνεργάτες έμπειρους, φιλόδοξους και αποτελεσματικούς. Για να είμαστε επιτυχημένοι πρέπει να είστε κι εσείς ευχαριστημένοι.

Γι` αυτό και σας προσφέρουμε…

Προγράμματα που θα δουλέψουμε μαζί

Ενεργά και Αναμενόμενα

Γίνετε μέλος της ομάδας μας!