210 9352414

Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2021

 • Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)
 • Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS.

Αναπτυξιακός Νόμος 2022

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα ( ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ)
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

ΕΣΠΑ 2021-2027

 • Ανταγωνιστικότητα 
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές
 • Πολιτική Προστασία
 • Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 
 • Μεταφορές Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 
 • Πολιτική Προστασία 
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
 • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 
 • Περιφερειακά Προγράμματα

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 • Εκσυγχρονισμός Πρωτογενούς Τομέα
 • Ταμείο Ανάκαμψης : Αγροτουρισμός
 • Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Ψηφιακές Συναλλαγές
 • Καινοτομία Και Πράσινη Μετάβαση Στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης.

Συμπλήρωσε την φόρμα και εμείς θα σας ειδοποιήσουμε όταν
ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων για το πρόγραμμα που σε
ενδιαφέρει.