210 9352414

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησής σας κατά 50%!

Επιδοτήσεις για ανακαίνιση επιχειρήσεων μέχρι 500.000 ευρώ με το νέο
πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ.

Ανακαινίστε την επιχείρησή σας με συστήματα θερμομόνωσης, σκίασης, φωτισμού,
ψύξης/θέρμανσης χώρων, αερισμού, ζεστού νερού, φωτοβολταϊκά, αυτοματισμού και
βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Βαρεθήκατε να πληρώνετε υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος;

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας και μειώστε το κόστος ενέργειας στο μισό! 

Εκμεταλλευτείτε τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα για εσάς:

 • Aναβάθμιση εξωτερικού κτιρίου
 • Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης
 • Συστήματα φωτισμού
 • Συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων
 • Συστήματα αερισμού χώρων
 • Συστήματα ζεστού νερού
 • Φωτοβολταικά/ ηλιοθερμικά συστήματα
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Απαλλαχτείτε από τους “φουσκωμένους” λογαριασμούς ρεύματος!

Μη χάνετε άλλα χρήματα…

Ενημερωθείτε από τους εξειδικευμένους Συμβούλους μας πώς μπορείτε να
μειώσετε το κόστος ενέργειας της επιχείρησής σας στο μισό

Ανακαινίστε την επιχείρησή σας με επιδότηση 50%

Αφορά Κλάδους Υπηρεσιών, Εμπορίου και Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα!

Μπορείτε να επιδοτηθείτε για ενεργειακά έργα ως 500.000 ευρώ αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες.

Εκμεταλλευτείτε την εμπειρία μας!

Πετύχαμε 2.023 επιδοτήσεις στο πρόσφατο πρόγραμμα Εξοικονομώ- Αυτονομώ.

Απλοποιούμε τις διαδικασίες, καταθέτουμε πλήρη πρόταση για εσάς και μαζί επιτυγχάνουμε
τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότησή σας!

 

 • Μελετάμε και σας καθοδηγούμε για την προετοιμασία του φακέλου αίτησης

 • Συντάσσουμε την πρόταση για εσάς 

 • Υποβάλλουμε την αίτησή σας με σκοπό την μέγιστη δυνατή επιδότησή σας

 • Παρακολουθούμε τον φάκελο συμμετοχής και σας ενημερώνουμε συνεχώς

 • Σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας κίνηση μέχρι και την εκταμίευση

Εξασφαλίστε τη χρηματοδότησή σας με σύμμαχο τη Νο 1 συμβουλευτική εταιρεία σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Ενημερωθείτε για όλα τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος και το ποσό που μπορείτε να επιδοτηθείτε!

Συχνές ερωτήσεις

Η Espasite  αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησης σας και την προετοιμασία για την σύνταξη της επενδυτικής σας πρότασης. Κατόπιν, την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και την παρακολούθηση της μέχρι και την τελική εκταμίευση!

Μπορείτε να  υποβάλλετε μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης (παρέχεται η δυνατότητα για αναβάθμιση σε περισσότερα από 1 κτίρια εντός της ίδιας Περιφέρειας στη ίδια αίτηση (ΑΦΜ), αρκεί να είναι διακριτά τα στοιχεία του κάθε κτιρίου στην πρόταση).

Ναι, μπορείτε! Οποιαδήποτε εταιρία μπορεί να επιδοτηθεί αρκεί να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα.

 • Εργασίες συντήρησης.
 • Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη.
 • Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

 Συνήθως ο χρόνος για την αξιολόγηση και τις επιλέξιμες αιτήσεις είναι λίγες  εβδομάδες ως και 3 μήνες ανάλογα με τον όγκο αιτήσεων και το  πρόγραμμα. Μην ανησυχείτε όμως, οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς τα προγράμματα οπότε θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη της αιτήσεως σας.

Μετά την έγκριση, για την οποία θα  ενημερωθείτε από τον σύμβουλό μας, συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά για το φάκελο εκταμίευσης και μετά τον υποβάλλουμε. Ακολουθεί η αξιολόγηση του φακέλου και μετά ολοκληρώνεται με την εκταμίευση της επιδότησης σας.

450 εκ. θα μοιραστούν σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις!
Μην αφήσετε τη δική σας εκτός!

Περιορίστε το κόστος ενέργειας στο ελάχιστο, εξασφαλίζοντας την επιδότησή σας
με την espaBCLA!

Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας και θα σας ενημερώσουμε
σήμερα για το πώς μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας!